Kategori Kullanıcılara Saldırılar

Bu kısımda sosyal mühendislik ve benzeri, kullanıcıyı hedef alan saldırı tekniklerine ve bilinçlendirme içeriklerine yer verilecektir.