Siber Güvenlik 101: Temel Kavramlar

Siber güvenlik, internet ile bütünleşmiş bir toplumun temel taşıdır. İnternetin sağladığı kolaylıklar ve yenilikler sebebiyle dünya genelindeki internet kullanıcılarının, aygıtlarının ve verilerin sayısında ortaya çıkan eşi görülmemiş artış, büyük fırsatların yanında büyük risklerde getiriyor.

Bugün güvenlik rekabetinin bir parçası olarak gelişen siber-uzay, devletlerin ve grupların güç yarışını sürdürdükleri bir ortama dönüştü. Durum öyle ki, NATO ve üye ülkeleri kara, deniz, hava ve uzaydan sonra siber-uzay’ı beşinci savaş alanı olarak tanımlıyor.

Sürekli gelişen tehditleri anlayabilmek ve doğru internet kullanımı için öğrenilmesi zorunluluk haline gelen siber güvenlik konusunu temel alan Siber Güvenlik 101 eğitiminde temel tanımları, siber tehditleri, siber saldırıların kaynağını, zararlı yazılımları, kullanıcılar için güvenlik önerilerini, ağ güvenliğini ve güvenlik cihazlarını konu alan içerikler bulabileceksiniz.

Siber Güvenlik 101 Eğitimine ait bütün içeriklere üst menüde bulunan Eğitimler başlığının altından ulaşabilirsiniz.


Siber Nedir?

Genel olarak bilindiğinin aksine siber, internet anlamına gelen bir kelime değildir. Siber; Yunanca bir kelime olan Sibernetik (Canlı/cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalı) kökeninden gelmektedir. Dijital haberleşmenin gerçekleştiği bütün ortamlar siber olarak kabul edilmektedir. SCADA (Veri tabanı kontrol ve izleme sistemi), GPS (Uydu Navigasyon Sistemi) ve Otoban, Tünel, Metro gibi kapalı ağlarda siber olarak geçmektedir.

Siber Güvenlik Nedir?

Siber Güvenlik CIA Triad (CIA Üçlüsü) adı verilen üç temel durumun sağlanmasını esas alır.

  • Confidentiality – Gizlilik
  • Integrity – Bütünlük
  • Availability – Erişebilirlik (Kullanılabilirlik)

Bunların engellenmesini isteyen kişilere karşı siber güvenlik ile bilgi güvenliği sağlanmaktadır.

Veri Nedir?

Veri (Data), işlenmemiş ve analiz edilmemiş bilgi anlamına gelir. İşlenmemiş rakam, figür ve sayılardan oluşur. Anlamsız ve bağımsızdır.

Bilgi Nedir?

Bilgi (Information), verinin işlenmiş ve anlamlandırılmış halidir. Bilgi, veriye bağımlıdır. Veri bilgisayar sistemleri için bir girdi iken bilgi, verinin çıktısıdır. Bilgisayarlar 1 ve 0 rakamlarından verileri oluşturur, bu veriler anlamlandırılır ve bilgi çıktısı verilir. Bilgisayarlar temel olarak bu şekilde çalışır.

Bilgi Güvenliği Nedir?

Öneme sahip bilgilerin saldırılara, yetkisiz erişimlere karşı korunması, bütünlüğünün sağlanması ve erişebilir olmasının sağlanması için alınan önlemler, tedbirler ve çalışmalar bütünüdür.

Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından oluşturulmuş ISO 270001 standardı, “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” anlamına gelmektedir.

Hack ve Hacking Nedir?

Hack, sözlük anlamı olarak kırmak, açık yönlerini ortaya çıkarmak ve açıklıkları kullanmak gibi anlamlara gelmektedir. Hacking ise herhangi bir sistemin ve programın açığından yararlanıp sisteme erişim sağlamak, değişiklikler yapmak veya silmek anlamına gelmektedir.


Siber Güvenlik 101 eğitimine Siber Güvenlik 101: Siber Tehditler dersinden devam edebilir veya aşağıda bulunan kaynaklardan ileri okuma yapabilirsiniz.

Kaynakça

Leave a Reply