Kategori Siber Suçlar

siber suclar blog

Siber Suçlar – Suçun Aktörleri ve Motivasyonu

Bir siber suçun nasıl oluştuğunu çözebilmek ve anlayabilmek için suçun aktörlerine ve motivasyonuna odaklanmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Siber suçun kendisi benzersiz ve eşsiz bir iştir. Suçu işleyenler genellikle anonimliğe veya kimlik taklidi yöntemine başvurur ve böylece kolay kolay tespit…

Siber Suçlar – Siber Suçun Tarihi ve Türleri

Bu dünyada antik medeniyetlere kadar uzanan; cinayetten organize suçlara kadar ulaşabilen büyük bir suç geçmişi var. Kutsal metinlerde (Tanah, Eski Ahit ve Kur’an) işlenen ilk suçun kardeşi Habil’i öldüren Kabil tarafından işlendiği dile getirilir. Evrim düşüncesine göre de modern insanın…

Siber Suçlar – Giriş

1970 yılında ABD Ordusu tarafından ARPANET adlı bir ağın kurulmasıyla başlayan İnternet, günümüzde toplumla ayrılamaz bir şekilde bütünleşirken beraberinde yeni bir suç alanı da oluşturdu. Siber Suçları anlamak ve ilgili düzenlemeleri yapabilmek için doğru bir tanımlama yapabilmek önemlidir. Ancak teknolojide…